Νο 23 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΟΧΗ


ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:05 (Νο 2 -ΜΗΤΡΟΥΣΙ )
15:40

No 20 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ_ΟΙΝΟΥΣΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6:30
7:15 (ΟΙΝΟΥΣΑ)
7:45
8:15
8:45(ΟΙΝΟΥΣΑ)
9:15
9:45
10:15
10:45(ΟΙΝΟΥΣΑ)
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
13:45
14:15
14:45(ΟΙΝΟΥΣΑ)
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
17:45
18:15
18:45
19:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
19:45
20:15
20:45
21:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
21:50 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
6:30
7:15 (ΟΙΝΟΥΣΑ)
7:45
8:15
8:45(ΟΙΝΟΥΣΑ)
9:15
9:45
10:15
10:45(ΟΙΝΟΥΣΑ)
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
13:45
14:15
14:45(ΟΙΝΟΥΣΑ)
15:15
16:15
17:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
18:15
19:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
20:15
21:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
21:50 

ΚΥΡΙΑΚΗ
8:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
9:15
11:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
13:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
15:15
17:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
19:15
21:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)